EU Projekt

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ                                                      Investícia do Vašej budúcnosti Projekt je spolufinancovaný z ERDF Miesto realizácie projektu: Pod Hôrkami 20,  97696 Medzibrod Názov projektu: Rozšírenie portfólia služieb a produktov Bc. Peter Kočalka – TICONY zavedením inovatívnej tlačiarenskej výroby Stručný opis projektu: Cieľom projektu je podpora konkurencieschopnosti spoločnosti zvýšením inovačného  potenciálu prostredníctvom zavedenia vyspelých inovatívnych technológií pre rozšírenie portfólia služieb a produktov. Projekt umožní: Rozšírenie portfólia ponúkaných služieb a výrobkov spoločnosti zavedením úplne novej vlastnej tlačiarenskej výroby Zvýšenie tržieb, zníženie...